Korištenje akcija/popusta u programu Gath – Maloprodaja

 
 
Matični podaci – Dodatni šifrarnici – Cijene i rabati – Akcije
 
Dodjeljivanje akcija artiklima
Ctrl+F1 – Dodavanje novog sloga
Unesite broj akcije, opis i trajanje od kada do kada želite da vam artikli budu na akciji
 
 
 
Artikle možete dodati putem excela ili ručno jedan po jedan klikom na plusić na dnu prozora.
Povlačite šifru artikla, možete unjeti VPC, MPC  ili iznos željenog rabata.
Nakon što ste unjeli sve artikle na akciji  kliknete na Prihvati.
 
 
 
Upotreba akcija u kasi i u paragon bloku
 
Nakon unosa artikla koji je na akciji u kasu ili paragon blok program vas pita da li artikl prodajete  na akciji ili bez.
Nakon odabira akcije u polju popust prikazat će se postotak rabata/popusta koji ste dodjelili tom artiklu.
 
 
Na temelju danog popusta u maloprodaji ,pri knjiženju maloprodaje
napravit će se zapisnik o odobrenom popustu za artikle koje ste prodali na akciji.