Konverzija mdb baze u SQL bazu (staro)

 
do verzije 8732
 
Pripremite si access bazu koju planirate prebaciti u SQL
 
Dok ovo radite, Access baza koju planirate konvertirati nesmije biti u upotrebi!!
 
 
 
1. Kreirajte novu SQL bazu preko SQL Managmenta
 
2. Kreirajte novi SQL login te mu dodijelite db_owner ovlasti nad novom SQL bazom (zapišite username/passwords)
 
3. Pokrenite Gath i preko Sistem->Aktivne baze podataka->Microsoft SQL Server
 
upišite svoje podatke za spajanje na novu praznu SQL bazu
 
 
Kliknite na Spajanje, ako je sve OK gumb Prihvati će se aktivirati te ga kliknite
 
Ako se ne aktivira, provjerite dali ste sve dobro upisali, te ovlasti vašeg logina
 
 
4. Ponovo pokrenite Gath
 
Program vas obavještava da je nova baza prazna te da je potrebno napraviti Import tablica i podataka
 
 
Kliknite U redu!
 
5. Kada se program podigne, odite u
 
Izbornik Sistem->Konverzija podataka->Import/Export->Prijenos iz Access u SQL server
 
 
Kliknite na Da
 
Usmjerite File Browser do mjesta na hard disku gdje vam je access baza koju prebacujete u SQL bazu
 
Pričekajte da konverzija završi!
 
6. Ponovo pokrenite Gath
 
Primjetitite da ste sada spojeni na SQL bazu
 
 
7. OBAVEZNO napraviti restrukturiranje baze
 
Izbornik Sistem->Obnavljanje baza->Restrukturiranje baza
 
 
Kliknite na Da!
 
 
Pričekajte da završi! Kada završi možete raditi u programu!