×
Menu

Kontni plan

 
Konti plan se može importirati iz Excela, obzirom da postoje više od jednog kontnog plana Gath pod defaultu
ne dolazi sa već postojećim kontnim planom nego je na korisniku da ga sam importira.
 
Izbornik Sistem->Kontni plan->Kontni plan Analitika