×
Menu

Komentari na dokumentima

 
Pod komentarima podrazumijevamo komentare koji se ispisuju na nekom dokumentu kao npr Računu, iza stavaka, kao na slici dolje:
 
 
Imamo 3 vrste različitih komentara u Gathu koje koristimo:
 
- Komentari na ulazno/izlaznim dokumentima u tijelu dokumenta
- Komentari na u/i dokumentima u footeru (na dnu)
- Komentari na Financijskim ispisima
 
 
Komentari na ulazno/izlaznim dokumentima u tijelu dokumenta
 
U Gathu možete imati komentare po dokumentima i po poslovnim jedinicama!
 
To znači možemo imati komentare za ispis na Veleprodajnim Računima, za svaku poslovnicu zasebno!
 
Osim toga možemo imati i više različitih komentara za jednu vrstu dokumenta, te onda kod izrade tog dokumenta biramo
koji komentar želimo koristiti!
 
Krenimo do početka
 
Kako napraviti komentar za npr. Ponudu i Veleprodajni račun!