Kako unijeti podatke o Tvrtci u Gath

 
Ovi podaci će se vidjeti samo kod ispisa na velikom štampaču!
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Osnovni podaci o firmi
 
 
Ili možete preko:
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> promjena parametara