×
Menu

Kako se Gathom spojiti na SQL bazu

 
Pokrenuti Gath
 
Otići u izbornik Sistem->Aktivna baza podataka->Microsoft SQL Server
 
 
Pod MS SQL Server potrebno je upisati putanju do vašeg Servera\SQL Instance
 
Dakle ako vam se server na kojem se nalazi i SQL Server zove serv01, a SQL Instanca na kojoj se nalazi vaša baza se zove MojaInstanca
Onda ćete pod MS SQL Server u Gathu upisati serv01\MojaInstanca
 
Kako saznati kako se zove SQL instanca na kojoj ste postavili vašu bazu?
 
Pokrenite na serveru SQL Managment Studio, spojite se i pogledajte u vrhu
 
Pod Username i Password upisujete login i lozinku koju ste kreirali u SQL Managment Stuidu za spajanje na Gath
 
Pod baza podataka, možete ručno upisati ime vaše baze, ili ako gore upsiani user ima dozvolu (Server role) da je sysadmin onda
možete kliknuti na gumb učitaj baze da dobijete popis baza na SQL Serveru.
 
U protivnom potrebno je ručno upisati ime baze i kliknuti na Spajanje, ako je sve u redu aktivirati će se
gumb Prihvati, kliknite an njega, programn će vas obavijestiti da će kod narednog startanja biti aktivna konekcija na odabranu bazu
 
 
 
 
Mogući problemi sa spajanjem!
 
- provjerite podatke koje ste upisali za spajanje možda ste nešto krivo upisali
- provjerite dali na SQL Serveru postoji login koji koristite za spajanje na bazu
- provjerite dali taj login ima dozvolu za spajanje na tu bazu
- provjerite na Serveru dali SQL Server servis radi
- provjerite na Serveru dali je Firewall podešen da propušta promet od SQL Server i SQL Browser servisa, ili ga ugasite
 
- baza je nedostupna i Gath se nemože spojiti na nju
- provjerite dali SQL Server servis radi
- provjerite dali je problem u firewallu na serveru
- provjerite dali je baza dostupna preko SQL managment Studia
 
 
 
 
 
 
Ukoliko vam konekcija na Gath ne radi!
 
 
-
 
Potrebno je :
 
Na Serveru mora raditi SQL Server servis