Kako promijeniti MP Cijenu

 
 
U Maloprodaji kod mijenjanja MP Cijene bitno je da program tog dana napravi Zapisnik o promjeni cijene koji će nivelirati
MP Vrijednost vaše zalihe za tu promjenu cijene
 
Zapisnik će se napraviti samo za one artikle kojima ste mijenjali cijenu i kojih imate na zalihi
 
Zapisnik će se kreirati automatski SAMO kad proknjižite maloprodaju za taj dan kada ste mijenjali cijene
 
Program evidentira promjene MP cijena SAMO AKO cijene mijenjate na sljedeće načine:
 
  • Ručno mijenjanje cijene u šifrarniku artikala preko kalkulacije cijena
  • promjenom cijene preko cjenika
promjenom cijene kod ulaza kroz Primku Kalkulaciju ili Internu Primku
  • Preko Pripreme promjena cijena
  • Importiranjem cijena MPC  VPC iz Excela u Šifrarnik artikala
 
 
 
Napomena
 
U Maloprodaji, MP Cijene nesmiju se mijenjati u Paragon bloku jer te promjene cijena NEĆE biti evidentirane kroz zapisnike o promjeni cijena