×
Menu

Kako postaviti logo Tvrtke na ispisu

 
Potrebno je imati pripremljen logo u slikovnom formatu jpg ili bmp
 
Tu datoteku, u našem primjeru a.jpg trebamo premjestiti u mapu gdje je na serveru sa kojega pokrećete program, instaliran Gath.
 
Najlakše doći do te mape je tako da na shortuct kojim pokrećete Gath sa radne površine, kliknete
desnom tipkom miša i odaberete Open File Location.
 
Izbornik Sistem -> parametri programa -> promjena parametara
 
 
u polje Naziv logotip datoteke (slike) upišite ime vaše datoteke ali ispred naziva stavite $, dakle u našem slučaju biti će
 
 
Ako je logotip (slika) napravljena u ispravnim dimenzijama za ispis npr. 5cmx2,5cm onda upišite te dimenzije u:
 
 
 
Ukoliko niste sigurni koje su dimenzije slike logotipa onda uključite
 
 
i obavezno upišite željene dimenzije
 
 
Sa time, da program uzima Y vrijednost da proporcionalno rastegne sliku
 
 
Dodatno, ako trebate logotip na ispisu pomaknuti lijevo-desno ili gore-dolje onda možete to preko:
 
 
X pomiče lijevo-desno, ako trebate na lijevo upišite sa minus predznakom
Y pomiče gore dolje, ako trebate gore upišite sa minus predznakom
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatno, ako želite da se vaš logotip proteže od margine do margine stranice u zaglavlju, kao memorandum, onda je
potrebno uključiti ovaj parametar
 
kako bi program uklonio tekstualne podatke o tvrtci. Naravno tada je preporučljivo imati te podatke
sadržane u logotipu slike, također preporučljivo je da vaš logotip bude u dimenziji za taj ispis 19cm širine i koliko trebate visine.
 
 
 
 
Ukoliko trebate pomaknuti tekstualni dio, tj. podatke o vašoj tvrtci onda:
 
 
 
 
Po defaultu je u programu upisano pod X 110mm, to znači da je tekst već pomaknut od lijevog ruba stranice za 11cm, ako
ga želite pomaknuti u desno onda smanjite na npr 100, ako ga želite pomaknuti gore onda pod Y upišite -10, to bi pomaknulo
tekst za 1cm prema gore.