Kako otključati Prošlu Godinu nakon Prijenosa zalihe u Novu

 
 
Program automatski kod prijenosa zalihe u iduću godinu zaključava tekuću/prošlu godinu
kako bi se onemogučila izrada dokumenata u toj godini jer je zaliha več prebačena!
 
Ali stara Godina se ipak može otključati!
 
Izbornik Sistem->Parametri programa->Promjena parametara
 
 
Na staroj godini uklonite kvačicu i kliknite na tipku Prihvati
 
Kada u prošloj godini kliknete na unos novog ili promjenu postojećeg dokumenta program će vas upozoriti
da su dokumenti u ovoj godini zaključani, kliknite na Ignoriraj i moći ćete raditi