×
Menu

JOPPD-Obračun neoporezivih primanja

 
Primanja koja se isplaćuju kroz plaću i nisu oporeziva, evidentiramo kroz glavnu knjigu (temeljnicu).
Nakon toga će se evidentirati i u JOPPD obrazac. Da bi to dobili moramo napraviti neke predradnje.
 
1.
U Kontnom planu na konto koji smo odredili da knjižimo to primanje, dodati neke podatke koji su vezani za JOPPD. A to su ovi podaci na slici:
 
 
 
2.
U Glavnoj knjizi otvorimo temeljnicu i kod unosa konta, npr. 2302, unesemo iznos, a program će automatski popuniti veznog djelatnika. slika dolje.
 
 
 
3.
Kod izrade JOPPD za neoporeziva primanja, otvorimo novi obrazac i postavimo kvačicu na neoporeziva primanja. slika dolje.
 
 
4.
Kada su se podaci učitali,  na stranici B JOPPD obrasca, možete provjeriti podatke. slika dolje.
 
5.
Nakon kontrole, Prihvatite podatke.
Ostalo je redovna procedura kao i kod JOPPD za plaće.