Izrada novih custom izvještaja

 
Od verzije programa 8738 ili više
 
Sada možete izraditi svoj custom izvještaj koji će rekapitulirati dokumente koje vi želite
 
Izbornik Sistem-> Parametri programa -> Rekapitulacija - Definicija dokumenata
 
Kada se otvori forma, kliknite na tipku Dodaj i unesite Naziv izvještaja i kliknite na Prihvati
 
 
Označite novi izvještaj koji ste upravo kreirali i sa desne strane uključite dokumente koji će ulaziti u taj izvještaj,
pazite na predznak dokumenata!
 
Custom izvještaje molimo raditi od broja 100 na više!
 
 
Kliknite na tipku Upiši
 
Svoje nove izvještaje možete pronaći pod
 
Izvješća->Rekapitulacija prodaje->Rekapitulacija dokumenata(odabir)-> ...