Izdavanje robe na revers

 
Novost u dokumentu je novo polje Revers-veza!
 
Korisnik ovdje ne upisuje ništa jer će program sam nakon knjiženja reversa sam upisati broj dokumenta ovdje.
Ovaj podatak je bitan za vezanje artikla sa reversom sa kojeg je naplaćen artikal.
 
 
Nakon knjiženja, pregled sa F12