×
Menu

Inventura po grupama artikala

 
Ako planirate raditi inventuru po grupama artikala, obavezno je da SVI artikli u šifrarniku artikala
moraju pripadati u neku grupu artikala! Znači NE SMIJETE imati artikal koji nije u niti jednoj grupi!
 
Inventuru po grupi artikala u pravilu želite koristiti kada nemožete popisivanje robe u trgovini obaviti odjednom, npr. preko vikenda, nego
npr. svaki dan napravite popis jedne grupe artikala i napravite inventuru te grupe.
Naravno preopručljivo je, nije i nužno, da vam je ta grupa artikala na istom mjestu u skladištu a ne razbacana po cijelom skladištu, radi lakšeg
prebrojavanja!
 
Napomena
 
Inventuru po grupama morate raditi za sve artikle koji spadaju u tu grupu!
 
Dakle ako radite popis grupe A, nesmijete staviti 1 artikal koji spada u grupu B npr. a ostale artikle iz grupe B NE STAVITI!! Zato što će onda u tom slučaju svi ti artikli iz grupe B koje ne upišete u inv.razlike biti smatrani manjkom!
 
 
Prije nego počnemo, svakako pročitajte upute za normalnu inventuru da shvatite kako inventura radi u programu!
 
Krenimo!
 
  Prvi korak je napraviti inventurnu listu za npr. jednu grupu artikala za koju planiramo raditi popis robe na polici.
 
Izbornik Skladište->Saldo materijalnih kartica
 
 
Odaberite period i poslovnicu za koju radite inv.listu
 
Kliknite na strelicu u polju Grupa artikala od, i označite u novootvorenom prozoru grupu artikla za koju želite izlistati inv.listu
 
 
U Polju Filter artikala odaberite Samo artikli na stanju,
a u Polju Dodaci odaberite Napravi Inventurnu listu
 
 
Kliknite na gumb Izvještaj
 
 
Naša grupa gr1 ima samo dva artikla koja imamo na zalihi.
 
Odštampajte izvještaj i popišite zalihu sa polica za artikle sa liste!
 
-------
 
Kada je zaliha sa polica popisana, Otvorite
 
Izbornik Skladište->Inventura->Inventurne razlike
 
Otvorite unos novog dokumenta i unesite stavke koje ste upravo popisali u skladištu!
 
Napomena! Unosite sve artikle iz grupe za koju radite inventuru! Ako slučajno unesete pa makar i samo 1 artikal koji je iz druge grupe, a ostale iz te grupe ne unesete,
program će automatski uzeti za te preostale artikle iz te druge grupe da su manjak!
 
 
 
Označite svoj dokument inventurne razlike i na traci alata odaberite gumb F3 (Ispiši "inventurne razlike" gdje ima razlike)
 
 
 
Na ovom prozoru odaberite u Prikaz cijena, po kojoj cijeni želite da vam program izračuna vrijednost razlike robe u programu i rabe na polici (stavke iz inv.razlika)
 
Ukoliko imate inv.razlike kroz više dokumenata, moraju biti na isti datum! te uključite kvačicu na Spoji sve dokumente unutar datuma
 
Razlike računati samo za grupe na dokumentu MORA biti uključeno
Napomena!!
Ako vam je u parametrima več uključen parametar Inventura po grupama, onda ovaj parametar nesmije biti uključen!!
 
Dolje u polju Pregled grupa u inventurnoj razlici imate popis grupa koje se nalaze u označenim inv.razlikama
 
Kada ste sve podesili kliknite na Prihvati
 
 
Na ovom izvještaju možete vidjeti gdje imate razliku između zalihe u programu (Knjigovodstveno) i zalihe koju ste izbrojali na policama i unijeli u inv.razilke (Zatečeno)
 
Ako ste zadovoljni sa stanjem inventure ove grupe, možete kliknuti na gumb F11 kako bi primjenili inventuru na mat.karticu i time završili
inventuru ove grupe!
 
 
 
Procedura za druge grupe je identična ovoj samo sa drugom grupom, i to u novom dokumentu
INR - Inventurne razlike.