×
Menu

Inventura komisijske robe

 
 
Inventuru radite kao i za vašu robu, jer komisijska roba je zavedena u šifrarniku artikala pod zasebnom šifrom
artikla i kao takvu ju na polici lako razlikujete od vaše robe!
 
Ako namjeravate napraviti inventuru samo komisijske robe onda bi trebali sve komisijske artikle
u šifrarniku dodijeliti u neku grupu artikala na kojoj će biti samo ta komisijska roba
ili samo roba od nekog komisijskog partnera i onda radite normalnu inventuru po grupama artikala