Import u Šifrarnik

 
 
 
Importiranje novih artikala u Šifrarnik artikala
 
Ovdje ćemo objasniti import u šifrarnik artikala ali procedura je identična za sve šifrarnike.
 
Otvorite Šifrarnik artikala/usluga
 
na traci alata kliknite na ikonu F3
 
ili iz izbornika Dodaci odaberite Prijenos šifrarnika iz EXCELA-a
 
 
Otvoriti će se mali pod izbornik koji će vas tražiti da odaberete
 
Bez cijena ili Sa cijenama
 
 
Razlika je u poljima MPC,VPC i NBC cijena koje nemate ako odaberete Bez Cijena i u opciji da ako odaberete Sa cijenama onda možete
unositi samo nove artikle, tj. nemožete mijenjati postojeće artikle (za to morate odabrati bez cijena)
 
Mi ćemo odabrati sa cijenama, jer krećemo od pretpostavke da se radi o importu novih artikala
za koje imamo odmah definirane i prodajne cijene
 
 
 
Opcija na dnu, ako je kvačica uključena onda iz Excela unosi samo artikle koje NEMATE u šifrarniku! Ako je kvačica isključena onda program unosi artikle koje nema
u šifrarniku i mijenja različita polja na artiklima koji već postoje u šifrarniku!
 
Ova opcija je disableana (isključena) ako ste odabrali Import Sa Cijenama, a uključena tj. aktivirana
ako odaberete Import Bez cijena.
 
u Polju Naziv datoteke unesite lokaciju do vašeg Excel fajla kojeg importirate
 
U polju Radni list MORATE odabrati radni list na kojem se nalaze podaci za import
 
Nakon toga povezujete polja iz Gatha sa poljima iz Excel datoteke
 
 
Polja označena narančastom bojom su obavezna za povezivanje!
 
Polje Tarifni razred, ukoliko nemate u Excelu kolonu, možete zamijeniti sa =1 što znači  daće svim artiklima iz Excela
unijeti 1 pod tarfni razred. Po defaultu to je tarifni razred od 25%
 
Kada ste povezali sva polja koja planirate unijeti sa artiklima, kliknite na gumb Prihvati!
 
i pričekajte dok program importira sve artikle iz Excel datoteke
 
Ukoliko vam izbaci neku grešku, vjerojatno nešto nije u redu sa Excel datotekom!
 
najčešči problemi kod importa su da pokušavate u bazu upisati slog koji je veći od dozvoljenog sloga u bazi! npr šifra artikla u bazi je 8 znakova
vi pokušavate importirati više od 8znakova dužinu sloga!
 
 Ili u Excelu imate formule te njih pokušavate importirati u Gath.
 
U parametrima programa možete vidjeti koje su postavljene dužine slogova na vašoj bazi
 
 
Ako mijenjate dužinu slogova u bazi, nakon izlaska iz parametara OBAVEZNO morate izaći iz programa,
ponovo ga pokrenuti te pokrenuti Obnavljanje baza iz Izbornika
 
Sistem -> Obnavljanje baza -> Obnavljanje baza
 
Napomena
 
Pažnja! Dok ovo radite nitko nesmije koristiti program,
a ako je baza koju koristiti Access baza
onda nitko nesmije biti u programu dok obnavljanje ne završi!!
 
 
Napomena
 
Prije Promjene dužine šifara provjerite koliko vam je dugačka najduža šifra u šifrarniku jer ako smanjite dužinu preko trenutno najduže šifre u šifrarniku doći će do gubitka podataka!