Import u Gath iz Excela

 
 
Kao što sve iz Gatha možete exportirati u Excel, tako manje više sve,
osim izvještaja, možete i importirati iz Excela u Gath!
 
Ovo se najviše koristi kod importiranja novih artikala u šifrarnik artikala,
ili partnera u šifrarnik poslovnih partnera, ili stavaka u sami dokument!
 
Komunikacija Import/Export funkcionira osim sa MS Excelom, također i sa OpenOfficeom od verzije 4 naviše