×
Menu

Fiskalizacija dokumenata kod knjiženja maloprodaje

 
EDIT 10.08.2016
 
moguće je uključiti naknadnu fiskalizaciju dokumenata kod knjiženja maloprodaje
 da se automatski fiskaliziraju dokumenti koji nisu fiskalizirani u odabranom periodu.
 
 
Potrebno je uključiti parametar (slika 1.)
 
 
 
slika 1.
 
 
 
u dialogu kod knjiženja maloprodaje pojavit će se kvačica na Fiskaliziraj MP dokumente koji nisu fiskalizirani
kao što prikazuje slika 2.
 
 
 
 
slika 2.