×
Menu

Export podataka sa novim preglednicima

 
 
u master detail preglednicima kod exporta podataka na izboru su vam samo one kolone
koje su vam uključene u prikazu, tj. one koje se vidljive
 
 
Znači, ako vam u exportu treba neka kolona morate ju prvo uključiti u prikazu da bi
vam bila ponuđena za export!
 
Ali, postoji mogućnost da se u parametrima (po korisniku) uključi da bez obzira na prikaz kolona
kod exporta exportira sve kolone koje postoje u tablici
 
naravno, trebamo to prvo uključiti u parametrima (zasebno se treba uključiti za svakog korisnika tako dase pokrenu parametri
sa svakog računala zasebno)
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
 
Odvojili smo exporte izvještaja, exporte pregleda dokumenata i exporte iz šifrarnika! tako da svaki možete zasebno uključiti