×
Menu

Dogradnja programa

 
Postoje 3 verzije dogradnje programa na koje možete nadograditi vaš program
 
Stabilna verzija, Beta verzija, Alfa verzija
 
Alfa verzija je testna verzija dogradnje, gdje se prijavljene greške ispravljaju hitno te se korisnicima omogućuje
da dograde na Alfa verziju kako bi odmah mogli riješiti prijavljeni problem. Ova verzija nije u potpunosti
testirana, te su mogući problemi u radu.
 
Kada se Alfa verzija istestira, prebacuje se u Beta verziju na koju korisnici mogu normalno izvršiti dogradnju.
Beta verzija u pravilu se izbacuje jednom mjesečno.
 
Stabilna verzija je istestirana verzija, ona se izbacuje jednom u 3mj.
 
 
 
Da bi dogradili program na Stabilnu ili Beta verziju potrebno je otići u
 
Izbornik Sistem -> Dogradnja programa
 
Otvara se prozor sa popisom dostupnih verzija iznad vaše trenutne verzije
 
 
Ukoliko želite dograditi na stabilnu verziju programa dovoljno je staviti kvačicu na gornju kučicu
 
 
Ukoliko želite dograditi na Beta verziju, potrebno je zaštrihati oba checkboxa
 
 
Ukoliko je sadržaj prozora prazan, to znači da nema novije verzije od vaše trenutne i nije moguće dograditi program