Dodijeljivanje Slika artiklima - Novo!

 
 
Od verzije Gatha 8745 ili više
 
u Parametrima programa prvo postaviti putanju do slike lokalno ili i na udaljenoj lokaciji kojoj se pristupa preko interneta
 
Ako planirate držati slike i na udaljenoj lokaciji onda obavezno uključite parametar Učitaj slike sa web-a, kako bi program
u slučaju da slike nema lokalno potražio sliku i na udaljenoj lokaciji te ju downloadao u lokalni folder, u protivnom će
program slike tražiti samo lokalno.
 
 
 
Slike se mogu dodijeljivati artiklima ručno preko Šifrarnika artikala
 
 
Slika se može učitati iz datoteke koja već postoji u nekom folderu na kompjuteru ili iz clipboarda
 
 
 
 
Još je potrebno zapamtiti ovu poveznicu
 
 
I Gath je našu sliku spremio pod novim imenom (šifraArtikla.jpg) u folder koji smo mu naveli u parametrima lokalno
 
 
 
Dodijeljivanje slika preko:
 
Izbornik matični podaci->Dodatni šifrarnici->Dodaci uz artikle->Slike artikala
 
 
Povežite artikal i upišite ime datoteke