Definiranje min zaliha po artiklu - po poslovnici

 
 
Ako planirate definirati minimalne - optimalne - maksimalne zalihe za svaku poslovnice zasebno, sa različitim količinama
onda je potrebno unijeti min.zalihe ovdje:
 
Izbornik Matični podaci -> Dodatni šifrarnici -> Optimizacija naručivanja
 
 
Klikom na CTRL+F1 unesite artikal po artikal, dok klikom na F12 ili F11 možete preko Excela unijeti
definiciju min.zaliha za sve artikle i/ili poslovnicu
 
Mi ćemo unijeti ručno!
 
Obavezno unesite šifru artikla i odjel/jedinicu za koju se optimizacija odnosi
Zatim unesite min.-opt.-max. zalihu
 
 
Unijeti ćemo definiciju za isti artikal za naše dvije poslovnice
 
 
 
Izbornik Skladište -> Stanje zalihe -> Pregled artikala ispod minimuma
 
I dobiti ćete pregled artikala kojima je trenutna zaliha ispod minimuma, ili = minimumu ako ste uključili onaj parametar.
 
 
Ove artikle možete jednog po jednog prebaciti u košaricu ili ih sve prebaciti u košaricu
 
i tako ih prebaciti u narudžbu dobavljaču.