Definiranje Meni-ja

 
 
Rangom smo definirali mogućnost izvršavanja određenih radnji u programu, a Menijima definiramo
mogućnost pristupa određenim dijelovima programa, točnije pristup izbornicima.
 
Kada kažemo Izbornici, mislimo na traku sa tekstom na vrhu prozora od programa
 
 
 
 
 
Otvorite formu za definiranje menija
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Podešavanje izgleda programa -> Definicija nivoa korisnika
 
 
Dobili smo umanjen izgled Gath izbornika
 
Način definiranja Menija je takav da svakoj opciji unutar pojedinog izbornika dodijelite određeno slovo!
Zatim, ako dozvoljavate korisniku pristup toj opciji u programu, onda ćete mu dodijeliti to slovo.
 
Primjer...
 
Ako iz izbornika Matični podaci odaberemo Šifrarnik artikal/usluga
 
 
u novo otvoreni prozor umjesto nule (0 = svi korisnici mogu ući u ovu opciju) upišemo npr. slovo Š
 
 
Kliknite na OK
 
Ako sada ponovo pogledamo pod izbornikom Matični podaci, vidjeti ćemo da sada pod šifrarnik artikala/usluga piše slovo Š
 
 
Koristeći isti princip definirajte potrebna slova za sve ostale izbornike u Gathu
 
Povedite se primjerom..
 
0 = Svi imaju pristup
 
K = samo za knjigovodstvo
 
I = samo za izvještaje
 
A = samo za administratore
 
Š - šifrarnik artikala
 
 
 
Na kraju kliknite na tipku Prihvati, ukoliko vas program pita
 
 
Odgvorite sa NE
 
 
 
 
Kada ste definirali sve Rangove, i sada Izbornike, vrijeme je da kreiramo naše korisnike programa i definiramo im rangove i menije.