Definiranje artikala za ispis u kuhinju

 
Obzirom da u ugostiteljskoj blagajni postoji opcija da predračun štampate i na POS u kuhinju, kao narudžbu za stol
artikle koji će se sa predračuna štampati u kuhinju moramo posebno označiti!
 
Izbornik matični podaci -> Šifrarnik artikala usluga
 
Označite vaš artikal kojega želite podesiti da se štampa u kuhinju, CTRL+F2 te uključite kvačicu na štampač za kuhinju!
 
 
Podesite sve ostale artikle koje želite da vam izlaze na računu u kuhinji na isti način!
 
napomena! Ovi artikli će izlaziti i u kuhinji i na običnom POSu, dok će ostali artikli izlaziti samo na običnom POSu