×
Menu

Defaultni printeri na rdpu

 
 
Windows registry
 
grupa BOOT -> uključiti ključ InitRemote Printers
 
 
Izađite iz Gatha, te ga ponovo pokrenite
 
ponovo ući u Win registry, sada imamo novu grupu Printers
 
 
Upišite ime printera za koje želite podesiti da budu defaultni na rdp sessionu! nemorate pisati redirected nego samo naziv printera