Artikli po kasi

 
U programu možete vezati artikle uz kasu
 
Prvo je potrebno uključiti parametar za artikle po kasi
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
uključite parametar sa slike dolje
 
Zatim
 
Izbornik Matični podaci -> Dodatni šifrarnici -> Ugostiteljstvo -> Šifrarnik kasa
 
Unesite novu kasu
 
Obratite pažnju na broj koji ćete upisati u polje Kasa
 
 
Polje broja Kase program povlači iz windows registrya od korisnika računala na kojem se otvara kasa
 
 
 
Kada ste kreirali kasu u šifrarniku kasa, potrebno je otvoriti šifrarnik artikala
 
označiti artikal koji želite uključiti u kasi, te na traci alata kliknuti na ikonu C+F5
 
 
 
ponovite ovo za sve artikle koje želite uključiti u prikazu kase
 
Nakon toga u pregledu pretraživanja artikala će biti samo oni artikli koji su vezani uz kasu