×
Menu

4. Izrada Primke-Kalkulacije

 
 
nakon što vam na osnovu izvještaja o prodanoj robi koji ste na prethodnom koraku napravili i poslali vašem komis.partneru,
taj isti partner ispostavi svoju fakturu za prodanu robu.
 
Vi tu fakturu morate provesti kroz svoje skaldište, tj. morate napraviti Primku-Kalkulaciju
 
Izbornik Skladište -> Primka-Kalkulacija
 
Otvorite unos novog dokumenta i napravite Primku
 
Obratite pažnju da vam partner šalje fakturu po istim nbc po kojima ste dobili robu na Komisijskoj izdatnici i po kojoj
ste radili kod sebe Komisijsku Primku.
 
 
Čim proknjižite ovu Primku-Kalkulaciju označite tu Primku
 
 
i na traci alata kliknite na ikonu SHIFT+F11
 
U polju Vrsta dokumenta odaberite KUO Komisijska Odjava, uključite opciju prijenos rabata
ako ste imali rabat u Primki
 
 
te kliknite na gumb Prihvati
 
 
Ako pogledate na materijalnoj kartici našega komisijskog artikla
 
 
možete vidjeti put koji je naš komis.artikal morao proći da bi opet na kraju došao na nulu!
 
Ovime smo završili i odjavili našu prodanu komisijsku robu za period