3. Izvještaj o prodanoj robi u periodu

 
Prema dogovoru sa vašim komisijskim partnerom morati ćete mu slati izvještaj prodane robe
u periodu! Jer na osnovu tog podatka će vam taj partner ispostaviti fakturu za njegovu robu koju ste
vi prodavali!
 
Izbornik Skladište -> Komisija (ulaz) -> Pregled odjave komisije
 
Na formi izvještaja odaberite period za koji želite napraviti pregled prodaje komisijske robe
a u polju šifra komisije na dnu odaberite šifru vašeg komisijskog partnera za kojega radite pregled
 
 
Izvještaj koji dobijete možete odštampati ili exportirati u Excel te poslati vašem komisijskom partneru