×
Menu

3. Administracija opcija korisnika

 
 
Sljedeći korak naše administracija dozvola korisnika je da definiramo čemu koja grupa ima pristup
unutar samih šifrarnika/dokumenata..
 
Pri tom mislimo na pristup gumbima na traci alata..
 
 
i pristup preko menija unutar tih dokumenata/šifrarnika..
 
 
Otvorimo administraciju opcija..
 
Izbornik Sistem->Korisnici programa->Administracija opcija korisnika
 
Forma je ista kao i za administraciju menija!
 
 
Kada otvorite ovu formu, može se dogoditi da nemate niti jedan dokument/šifrarnik za administriranje! Stvar je u tome da program,
kada uključite napredni sustav korisnika, počinje pratiti u koje dok./šif. ulazite te te dok./šif. ovdje dodaje dinamički, kako bi se
izbjeglo da morate podešavati sve i jedan dokument/šifrarnik u programu a možda vaši korisnici nikada neće imati dozvolu da
dođu do tih dok./šif.
 
Dakle, ako nemate neki dokument ovdje na popisu a treba vam, dovoljno je samo da otvorite pregled npr. Paragon blokova
 i nakon toga opet se vratite ovdje i vaš dokument će biti ovdje na popisu!
 
Napomena
 
Radi većine korisnika koja nema preveliku potrebu preduboko ulaziti u definiranje pristupa svakom i pojedinom gumb na traci alata, po defaultu
je u programu podešeno da grupa SviKorisnici (čiji su članovi svi korisnici programa) ima pristup SVIM gumbima i opcijama iz padajućeg menija u
svim dokumentima i šifrarnicima!
 
Šta to znači!? To znači da ako želite definirati pristup svakom gumbu na traci alata određenoj grupi, prvo je potrebno oduzeti
prava pristupa svemu, grupi SviKorisnici.
 
Kako to napraviti?
Prvo učitajte postavke grupe SviKorisnici
 
Uklonite kvačice sa svih dokumenata/šifrarnika gdje planirate ručno definirati pristup svakom gumbu..
 
Mi ćemo ukloniti kvačicu samo sa Račun-Otpremnica
 
Snimite postavke, nastavite dalje prema uputama!
 
 
 
 
Način davanja dozvola je identičan davanju dozvola na menijima!
 
Prvo treba učitati postavke grupe koju želimo administrirati!
 
Zatim kvačicama označite čemu ta grupa ima pristup unutar pojedinog dokumenta/šifrarnika!
 
Ne zaboravite da morate podesiti po dok./šif. zasebno tipkice na traci i one u padajućem izborniku
 
 
Gumbi su ikone na traci alata, a Meni/Tipke su opcije iz pdajućeg izbornika.
 
U našem primjeru dolje, mi smo grupi Trgovci dali dozvole za sljedeće:
 
 
Primjetite da im nsimo dali dozvolu za ništa u MENI/TIPKE
 
Kada ste završili, ne zaboravite Snimiti postavke!
 
na isti način učitajte postvke drugih grupa i definirajte prava pristupa!
 
Kada ste završili sa administracijom opcija, izađite iz programa i logirajte se kao korisnik od svake grupe kako bi provjerili da sve dozvole
ispravno funkcioniraju!
 
U našem slučaju, logirani smo kao korisnik grupe Trgovci, i nalazimo se u Računu-Otpremnici!
 
Pristup gumbima na traci alata - dozvoljen unos, pregled,storniranje,štampanje i prijenos u košaricu
 
Pristup svemu u padajućim menijima zabranjeno!