×
Menu

2. Prikaz podataka zadnjih X dana

 
Kako bi si smanjili količinu podataka koji vam se prikazuju na ekranu i na taj način si ubrzali rad u programu
možete uključiti opciju prikaza dokumenata samo zadnih X dana.
X predstavlja broj dana koji možete sami definirati kroz parametre programa.
 
Gdje je ovo primjenjivo?
Na svim dokumentima, kod otvaranja pregleda npr. Računa-Otpremnica umjesto da
vam svaki put program učitava i prikazuje sve dokumente od prvog do zadnjeg, uključivanjem ove
opcije možete dobiti prikaz samo dokumenata napravljenih zadnjih 5 dana, i na taj način si drastično
ubrzati otvaranje pregleda dotičnog dokumenta.
 
Naravno, ukoliko vam na samom pregledu dokumenata zatreba i neki dokument stariji od X dana, na traci postoji
gumb kojim prikazujete sve dokumente neovisno o starosti!
 
Kako uključiti ovu opciju?
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Podaci zadnjih 15dana
Ako postoji kvačica, onda je opcija uključena! Ponovni klik isključuje opciju/uklanja kvačicu
 
 
Kako promijeniti 15 dana u npr. 3 dana?
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa ->Promjena parametara
 
Grupa Osnove dokumenata - Prikaz podataka dokumenata
 
 
Pod Broj dana (zadnjih) za koje se vide dokumenti u pregledu - upišite broj dana
 
Napomena
 
Ovo je globalni parametar za sva računala u mreži spojena na ovu bazu!
 
 
 
Kako, kada je uključen prikaz zadnjih X dana, u pregledu dobiti sve dokumente?
 
na pregledu vaših dokumenata postoji ikona Shift+F10, kliknite na nju, pričekajte da program
učita sve dokumente!
Ako imate sporiju vezu ovo može potrajati!
 
 
Kada zatvorite pregled, te idući put ponovo otvroite pregled tih dokumenata opet će biti vidljivi samo oni
zadnjih X dana!