×
Menu

2. Odjava komisije

 
 
Kada prođe dogovoreni period prodaje robe, partner vam treba poslati izvještaj koju robu je prodao i u kojim količinama
u danom periodu! Na osnovu tog izvještaja vi trebate napraviti izlaznu fakturu tom partneru kako bi vam mogao
platiti za robu koju je prodao!
 
Na osnovu izvještaja koj vam je partner poslao vi prvo radite Odjavu komisije.
 
Izbornik Veleprodaja -> Komisija -> Odjava komisije
 
Ovaj dokument skida robu sa interne mat.kartice i radi ulaz na vašu mat.karticu!
dakle vraća vam robu na zalihu!
 
Ovo se mora napraviti jer ako si ne vratite robu na zalihu, a idete napraviti izlazni račun, on će vam još jednom skinuti robu sa zalihe!
 
Provjerimo postavke knjiženja.
 
 
 
Potrebno je u ovaj dok. unijeti sve stavke u onim količinama koje vam je partner javio da je prodao!
 
Obavezno unesite partnera na KODu (komisijska odjava) jer će na osnovu partnera program sam
kada proknjižite dokument uzeti ispravne cijene sa uračunatim rabatom po kojoj ste dali robu na KIZu dotičnom partneru!
 
DAKLE ISPRAVNE CIJENE (SA RABATOM) ĆE PROGRAM UPISATI TEK KADA PROKNJIŽITE ODJAVU
 
Kada proknjižite odjavu komisije, potrebno je odmah napraviti od ove komisije izlazni račun, Račun-Otpremnica koji će nam
ponovo sa skladišta skinuti dotičnu robu (jer je ona prodana kod komisionara)
 
Označite dokument KIZ od kojega želite napraviti Račun-Otpremnica te na traci alata kliknite na ikonu SHIFT+F11
 
 
Odaberite iz vrste dokumenta Račun-otpremnica te kliknite na Prihvati
 
 
te potvrdite izradu samog računa!
 
i to je to, napravili ste fakturu za robu koju je vaš partner prodao u periodu!