Menu

2. Odabir što se sve prenosi

 
 
Kada program završi proceduru kreiranja tablica, na ekranu će se pojaviti:
 
 
Na ovoj formi ima puno opcija, ali za prijenos zalihe robe u iduću godinu bitna je samo druga opcija (Prijenos stanja zaliha)
ali mi ćemo ukratko objasniti sve opcije!
 
 
U vrhu forme možete vidjeti u koju godinu prenosite zalihu tj. na koji datum u idućoj godini će biti kreirano početno stanje
dakle to će biti 01.01.2016.
 
 
Ispod naslova možete vidjeti za koju trenutno poslovnicu prenosimo zalihu
u našem slučaju to je 01-Maloprodajna Trgovina
 
 
Ispod naslova kao prva opcija se nalazi Prijenos stanja reversa!
Ova opcija je inicijalno onemogućena, dok ispod ne uključite prvo opciju Prijenos stanja zaliha!
 
Ova opcija sve otvorene reverse stornira (radi antireverse tj. minus reverse) na 31.12. po partneru,
na taj način vraća robu nazad na zalihu, a zatim kad se zaliha prebaci otvara na 02.01. reverse po partneru.
Program sve odradi sam!
Ali kada jednom prebacite zalihu + otvoreni reversi u iduću godinu NE SMIJETE, ponovo prebacivati
zalihu ili zalihu+reversi jer će podaci prijenosa biti NETOČNI!
 
Napomena
 
Prijenos otvorenih reversa ne preporučamo! Savjetujemo korisnike da sve otvorene/nenaplaćene reverse zatvore/naplate prije prijenosa zalihe te ih ručno otvore na 02.01. kada prenesete zalihu!
 
Revers je dokument koji vam je umanjio zalihu skladišta! Ako tu zalihu ne vratite na stanje prije prijenosa zalihe (napravite povrat ili odjavu reversa) te količine robe NEĆETE imati u idućoj godini!
 
 
 
Sljedeća opcija koju MORAMO uključiti da bi uopće prenijeli zalihu je Prijenos stanja zaliha.
Ovom opcijom ćemo se malo više pozabaviti u idućem koraku, broj 3.
 
 
Ova opcija se ne koristi pa ju nemojte uključivati
 
 
Ukoliko imate otvorenih servisnih naloga (nisu naplaćeni) možete i njih prebaciti u iduću godinu, točnije robu koju imate na
servisnim izdatnicama.
 
Program će sam kreirati naloge i servisne izdatnice u idućoj godini!
Napomena kada jednom prebacite zalihu+servis u iduću godinu NE SMIJETE, ponovo prebacivati
zalihu ili zalihu+servis jer će podaci prijenosa biti NETOČNI
 
 
Ovaj dio se odnosi na prijenos financija u programu i to nije nužno prenositi sa zalihom
 
 
Ovaj dio se odnosi na izlaznu komisiju, znači na vašu robu koju ste dali nekome u trgovinu na prodaju. Ova roba se vodi
u internim materijalnim karticama i kod prijenosa zalihe treba ju također prebaciti. Kod prijenosa program će ove artikle
prebaciti u komisijsko početno stanje, po partneru.