2. Komisijska Primka

 
 
Ovim dokumentom radimo ulaz naše komisijske robe na naše skladište
 
Izbornik Skladište -> Komisija (ulaz) -> Komisijski ulaz
 
Obavezno prije početka rada molimo provjerite sve parametre i podešenja knjiženja dokumenata
 
 
 
 
Ovo su defaultne postavke! ako trebate drugačija podešenja knjiženja morate kontaktirati
podršku kako bi vam podesili knjiženja prema vašim zahtjevima
 
 
Otvorite unos novog dokumenta
 
Unesite partnera od kojeg dobijate komisionu robu na pordaju
 
Unesite komisijske artikle za koje radite ulaz.
 
Nabavna cijena je cijena po kojoj vi dobijate robu od komisijskog partnera,
a Prodajnu cijenu (VPC) sami definirate!
 
 
Kada napravite ulaz komisijske robe možete prodavati tu robu normalno kao i svaku drugu na Računima.