1. Unos komisijskog artikla u šifrarnik artikala

 
 
Otvorite Šifrarnik artikala/usluga i unesite novi artikal
 
Bez obzira ako postoji mogućnost da taj artikal već imate unesen u šifrarnik kao vaš artikal (roba) morate
za komisijski artikal unijeti zaseban artikal koji će biti označen da je komisijski artikal
 
U polju šifra komisije svaki komisijski artikal morate povezati sa partnerom iz šifrarnika
poslovnih partnera od koga dobijate taj artikal
 
 
Ako neki artikal dobijate na prodaju od dva različita komisijska partnera onda
morate unijeti dva različita artikla za svakog partnera po jedan, jer jedino tako
program može pratiti čiji ste artikal prodali u nekom periodu! Jer na osnovu
toga podatka ćete kasnije raditi odjavu komisije