1. Master-detail preglednici

 
 
da bi uključili nove preglednike potrebno je na svakom računalu zasebno u parametrima
uključiti Master Detail prikaz šifrarnika, dokumenata, materijalne kartice i izvještaja
 
Napomena
 
Ove preglednike moramo zasebno uključiti za svako računalo!
 
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa ->Promjena parametara
 
 
Da bi uključili novi preglednik u prikazu Šifrarnika (artikala, partnera....) i u prikazu svih izvještaja u Gathu
potrebno je kao na slici ispod staviti DA na prve dvije opcije pod Izgled programa.
 
 
Da bi uključili novi preglednik u prikazu svih dokumenata, potrebno je podesiti kao na slici ispod!
 
 
Sljedeće, uključite prikaz materijalne kartice
 
 
 
Info
 
Nemojte zaboraviti da ove parametre treba uključiti po računalu za svako računalo zasebno jer plavo obojani parametri se
zapisuju u registry od windowsa za svakog korisnika!