1. Kreiranje tablica u bazi za iduću godinu

 
 
Prije samog prebacivanja zalihe u iduću godinu, program mora kreirati nove tablice sa oznakom _2016 u bazi!
 
Preporuka je da kada ovo krenete raditi kada NITKO više NE radi u Gathu! tj. na kraju radnog dana 31.12.
jer program nakon ovoga kreiranja Nove godine zaključava tekuću godinu i nemogu se više raditi dokumenti u tekućoj godini!
 
Izbornik Sistem -> Prijenos početnog stanja
 
Ovo upozorenje će vam se pojaviti ukoliko ovo pokrećete prvi put, ukoliko ste već prije kreirali tablice za iduću godinu možete odmah skočiti na korak br.2
 
 
Program upozorava da u vašoj bazi ne postoje tablice za iduću godinu! te vam nudi da ih kreira odmah! Kliknite na Da!
 
 
Kliknite na Da, još jednom! i pričekajte da program kreira tablice...
 
 
Ukoliko program zastane kod obnavljanja, nemojte ga prekidati ili gasiti, jer program radi u pozadini i za
kratko vrijeme će nastaviti proceduru...
 
Kada program završi sa kreiranjem tablica otvoriti će se prozor za prebacivanje zalihe robe u iduću godinu